Βάση Γαληνικών

Image of: DERMOFILIA BASICS CREAM

DERMOFILIA BASICS CREAM

Κρέμα που χρησιμοποιείται ως βάση – έκδοχο γαληνικών.