ΦΑΡΜΑΚΑ

Image of: FREMOMET CREAM

FREMOMET CREAM

Φουροϊκή Μομεταζόνη 0,1% 

Image of: FREMOMET SOLUTION

FREMOMET SOLUTION

Φουροϊκή Μομεταζόνη 0,1%

Image of: YGIELLE GEL

YGIELLE GEL

Κλινδαμυκίνη 1%

Image of: YGIELLE SOLUTION

YGIELLE SOLUTION

Κλινδαμυκίνη 1%

Image of: YGIELLE VAGINAL CREAM

YGIELLE VAGINAL CREAM

Κλινδαμυκίνη 2%

Image of: FREZYLIN CREAM

FREZYLIN CREAM

Τερμπιναφίνη 1%