Αντιμετώπιση Ακμής

Αντιμετώπιση Ακμής με την καινοτομία, την ασφάλεια & αποτελεσματικότητα της FREZYDERM. Άμεση αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ήπιας, μέτριας ή σοβαρής ακμής. 


Image of: AC-NORM TOTAL CONTROL CREAM

AC-NORM TOTAL CONTROL CREAM

Εξειδικευμένη κρέμα για τη συνολική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ήπιας, μέτριας και σοβαρής ακμής.

Image of: AC-NORM MEDILIKE EFFECT 1 CREAM

AC-NORM MEDILIKE EFFECT 1 CREAM

Εξειδικευμένη κρέμα ως εναλλακτική επιλογή των φαρμακευτικών αγωγών για την ήπια ακμή.

Image of: AC-NORM MEDILIKE EFFECT 2 CREAM

AC-NORM MEDILIKE EFFECT 2 CREAM

Εξειδικευμένη κρέμα ως εναλλακτική επιλογή των φαρμακευτικών αγωγών για την μέτρια ακμή.

Image of: AC-NORM MEDILIKE EFFECT 3 CREAM

AC-NORM MEDILIKE EFFECT 3 CREAM

Εξειδικευμένη κρέμα ως εναλλακτική επιλογή των φαρμακευτικών αγωγών για την σοβαρή ακμή.